Podpisana pogodba za modernizacijo kočevske proge – 2. faza / 2. Etapa

0

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in direktor podjetja Kolektor Koling d.o.o. Tine Vadnal sta v Kočevju podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del v okviru 2. faze / 2. etapa modernizacije Kočevske proge.

Za dokončanje gradbenih del, s katerimi bo končana modernizacija 49 km dolge proge med Grosupljem in Kočevjem, je Direkcija RS za infrastrukturo podpisala pogodbo s podjetjem Kolektor Koling d.o.o. za izvedbo gradbenih del v okviru druge etape druge faze v vrednosti 14.851.885,54 EUR z DDV.

V preteklosti je bilo v okviru prve faze obnove železniške proge Grosuplje-Kočevje, ki se je pričela leta 2008 in je bila zaključena leta 2011, nadgrajenih 26,8 km proge na odseku Grosuplje-Ortnek, s čimer je bila zagotovljena ustrezna infrastrukturna zmogljivost progovnega odseka in bili so vzpostavljeni normalni pogoji za odvijanje prometa na omenjenem odseku. Za izvedbo prve faze je bilo porabljenih 41,9 mio EUR finančnih sredstev.

Začetek del pri izvedbi druge faze – obnova objektov in tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) od postaje Ortnek do postaje Kočevje se je pričel v letu 2012. Cilj druge faze je zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m) na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje na odseku med Ortnekom in Kočevje v dolžini 21,2 kilometrov. V letu 2012 so bila dela izvedena na odseku Ortnek-Ribnica v dolžini 6,06 kilometra ter za postajo Ribnica v dolžini 2,89 kilometrov, vrednost del za leto 2012 je znašala 9,45 mio EUR. V letu 2013 so se izvajala dela na postaji Ribnica, postajališču Žlebič ter na petih nivojskih prehodih, vrednost del za leto 2013 je znašala 8,87 mio EUR.

Za dokončanje del v okviru 2. faze projekta je potrebno izvesti: nadgradnjo železniške proge v skupni dolžini 12,12 km in zagotoviti kategorijo proge D4 (225kN/os, 80 kN/m)

 • obnova železniške postaje Kočevje (nov pokriti otočni peron; ureditev postajnega poslopja; ureditev nakladalne klančine…)
 • ureditev postajališča Stara Cerkev (gradnja perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…)
 • izvedba del na postaji Ribnica (ureditev nakladalne klančine, dvigal, parkirišča, ureditev postajnega poslopja…)
 • izvedba del na postaji Ortnek (gradnja perona z zavetiščem, ureditev nakladalne klančine, ureditev parkirišča…
 • izvedba del na postaji Dobrepolje (gradnja peronov z izvennivojskim dostopom na peron, ureditev postajnega poslopja, gradnja nove nakladalne klančine, ureditev parkirišča…)
 • ureditev postajališča Čušperk (gradnja perona z zavetiščem,parkiriščem, razsvetljavo…)
 • ureditev postajališča Spodnja Slivnica (gradnja perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…)
 • gradbena ureditev nivojskih prehodov.

Zaključku druge faze bo sledila še tretja faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav  na celotnem  odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja predvidoma v letu 2018.

 • izvedba del na postaji Dobrepolje (gradnja peronov z izvennivojskim dostopom na peron, ureditev postajnega poslopja, gradnja nove nakladalne klančine, ureditev parkirišča…)
 • ureditev postajališča Čušperk (gradnja perona z zavetiščem,parkiriščem, razsvetljavo…)
 • ureditev postajališča Spodnja Slivnica (gradnja perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…)
 • gradbena ureditev nivojskih prehodov.

Zaključku druge faze bo sledila še tretja faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav  na celotnem  odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja predvidoma v letu 2018.

Predsednik LO SMC Kočevje Božidar Peteh je ob podpisu pogodbe med ministrstvom za infrastrukturo, občino Kočevje ter izvajalcem del o obnovi kočevske proge med Ribnico in Kočevjem poudaril, da je to eden od osrednjih infrastrukturnih projektov za Kočevsko in najboljši način, kako lahko država vpliva na razvoj posamezne regije. “Podpis pogodbe o dokončni obnovi železniške proge od Ljubljane do Kočevja pomeni za vse nas, ki tu živimo, upanje in optimizem,” je dejal. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je tako uresničil napoved, ki jo je dal lani med delovnim obiskom na Kočevskem, da se bo obnova železniške proge med Ribnico in Kočevjem nadaljevala v letu 2016.

»Gospodarstvo bo lahko sedaj poslovalo z nižjimi stroški, interes za nova vlaganja bo večji, izboljšala se bo prometna varnost, manjše bodo obremenitve okolja in prebivalcev ob sedanji cesti, v prestolnico bomo lahko potovali udobneje, varneje in ceneje,« je izpostavil Peteh. »Iz Kočevske so se v Ljubljano pred tem vozili z vlakom vse od 1893 pa do 1968, po 50 letih pa se bomo lahko spet,« je spomnil.

»Izjemno sem zadovoljen, da bo obnovljenih zadnjih 12 kilometrov železniške proge od Ribnice do Kočevja in železniška postaja Kočevje ter da bodo ob tem uredili še postajališče Stara Cerkev ter postaje Ribnica, Ortnek, Dobrepolje, Čušperk in Spodnja Slivnica ter nivojske prehode čez železniško progo,« je poudaril Peteh.

Komentarji