Pojasnila direktorice ZD Kočevje na dolge čakalne vrste pri osebnem zdravniku

0

V ponedeljek smo objavili prispevek z naslovom Razočaran nad kočevskim zdravstvenim sistemom, ki govori o predolgih čakalnih vrstah pri osebnih zdravnikih. Za obrazložitev stanja smo zaprosili direktorico ZD Kočevje, asist. Polono Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med., ki je  zapisala:

»Žal mi je za vašo neugodno izkušnjo in razumem vaš položaj. Žal pa je situacija, ki ste ji bili priča včeraj in vas je doletela kot bolnika, realna in na žalost ne zelo redka. Urgence v Sloveniji so različnega tipa. V postopku je prenova sistema, kamor sodi tudi satelitski urgentni center, ki bo v Kočevju in ustrezna kadrovska okrepitev, ki bo sledila. Zaenkrat pa je še tako, da imamo v Kočevju B ojačano ekipa in delimo usodo s številnimi A in B ekipami v Sloveniji. V teh enotah zdravniki zagotavljamo NMP (nujno medicinsko pomoč) in NZV (neprekinjeno zdravstveno varstvo) ob rednem delu v svojih ambulantah. To v kadrovski zasedbi pomeni, da je preko dneva, torej dopoldan, med sedmo in štirinajsto, in popoldan, med štirinajsto in dvajseto, zdravnik hkrati razpisan v svojo ambulanto in kot urgentni zdravnik. Vsi, ki delamo v naši regiji kot družinski/splošni zdravniki  ali pediatri, moramo zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo in smo približno enkrat tedensko v taki pozicij ali pa smo drugi dežurni zdravnik, ki je klican, ko je prvi na poti z reševalcem ali ob sočasnih urgencah.«

Odgovori direktorice ZD Kočevje:

  1. Zakaj je zdravnik, ki opravlja delo v svoji ordinaciji tudi dežuren na Urgenci?

Ker je zaenkrat sistemska rešitev takšna za vse A in B enote v državi. Zdravniki že dolgo opozarjamo, da je neustrezna in nam ne omogoča kakovostne obravnave naših bolnikov. Pred kratkim smo iz Ministrstva za zdravje prejeli dopis, da moramo službe ločiti, do 1.1.2018 in upamo, da bo tem navodilom sledil še kak ukrep, ki bo pomagal, da bomo lahko našli zdravnike, ki bi delali v teh manj priljubljenih oddaljenih in zelo obremenjenih lokacijah. Zdravnikov, ki bi z veseljem prišli delat na periferijo v te pogoje, je zelo malo in jih težko pridobimo.

2)Zakaj je zdravnik, ki opravlja delo v svoji ordinaciji in nadomešča drugega zdravnika, tudi dežuren na Urgenci?

To se žal tudi zgodi. Včeraj je bila smola ta, da so ta teden odsotni trije zdravniki in sta dva bolna. To pomeni, da dela ta teden pet zdravnikov manj kot običajno in je bil razpored tak, da je bila dežurna zdravnica tudi nadomestna zdravnica. Pomagala je reševati izredno situacijo, ki je nastopila zaradi odsotnosti zdravnikov.

3)Ali se vam ne zdi dejstvo, da se v takih primerih tudi po dve uri čaka na zdravnika ter se čakanje na pregled dodatno podaljša, nesprejemljivo? (Občani lahko v takih primerih na pregled čakajo tudi po več ur.)

Tako dolgo čakanje je seveda nesprejemljivo in si ga nihče ne želi, ne bolniki, ne zdravstveno osebje. Če gre zdravnik, ki je poleg svoje ambulante tudi urgenten, v spremstvo s kritično bolnim v Ljubljano in je recimo bolnik iz oddaljene točke našega terena (Osilnica, Kostel, …) je ambulanta brez zdravnika lahko tudi več ur. Takrat se triažira bolnike po nujnosti in nenujne stvari morajo počakati, čeprav smo zaradi tega vsi na slabšem.

4)Ali je zdravnik, ko je dežuren na urgenci in ima odprto svojo ambulanto, plačan dvojno oz. kako se obračuna delovni dan zdravnika v takšnih primerih?

Zdravnik ni dvojno plačan, ima le dodatek k rednemu delu.

5) Ali je zdravnik, ki med vikendom dela na urgenci, enako plačan kot zdravnik, ki med tednom opravlja delo v svoji ordinaciji?

Zdravnik, ki dela v dežurstvu (nočna, vikend) je plačan po tarifi za dežurstvo, ki je za vse zdravnike enotna in ni enaka plačilu za redno delo. Za mlajše kolege je to delo bolje plačano, za starejše kolege z napredovanji pa slabše od njihovega rednega dela.

Komentarji