Pokrita tržnica Sodražica: priložnost za pridelovalce, izdelovalce, društva…

0
Vir: sodrazica.si

Občina Sodražica skupaj s partnerji, Turističnim društvom Sodražica in Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica (OOZ Ribnica), izvaja operacijo Pokrita tržnica Sodražica. Gre za enega od ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) Lokalne akcijske skupine (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESRP).

V okviru operacije je OOZ Ribnica organizirala tri delavnice, in sicer v Sodražici, Kočevju in Velikih Laščah. Na delavnice je povabila kmete-pridelovalce sadja, zelenjave in drugih pridelkov, obrtnike in podjetnike, ki se ukvarjajo z živilstvom, rokodelce, društva podeželskih žena iz LAS območja in razna druga društva.

Glavni namen delavnic je bila sama predstavitev sodraške tržnice, pomen tržnice, predstavitev pogojev za prodajo na tržnici in predstavitev vsebin, ki so načrtovane za delovanje tržnice. Občina Sodražica kot investitor izgradnje tržnice želi vzpodbuditi okoliške kmete k večji pridelavi prehrambenih pridelkov, rokodelce k večji produkciji, ostale posameznike in skupine pa k razmišljanju o prodaji ali menjavi najrazličnejših izdelkov.

Po prvem delu delavnice, ki jo je vodil Pavel Hočevar iz OOZ Ribnica, je v drugem delu nastopila Mateja Žvab, vodja tržnice v Kočevju.

Predstavila je Tržnico Kočevje in njeno triletno delovanje. Opozorila je predvsem na dejstvo, da tržnica potrebuje dobrega vodjo, ki je pripravljen delati, ko je potrebno in poprijeti za marsikatero delo. Tržnica je za obiskovalce izredno zanimiva, saj gre za direkten nakup od pridelovalcev in izdelovalcev, ki lahko svetujejo, pojasnjujejo in priporočajo dober nakup. Vsekakor gre za pristno trgovanje, saj ne gre za blago, ki je pakirano, vakumirano, zamrznjeno… in smo velikokrat v dvomih, kaj smo kupili.

Nakupi na tržnici pred velikimi prazniki, kot so Velika noč, Novo leto, Martinovo in drugi, je še posebno doživetje. Izredno zanimivi so tudi tematski dnevi na tržnici, ko posamezniki in društva ponujajo kolesarsko, smučarsko, moto in drugo opremo, zanimiv je tudi boljši sejem.

Tržnica predstavlja tudi zanimiv socialni moment, ker se ljudje družijo, izmenjujejo mnenja in izkušnje o ponujenem blagu na tržnici, v veliko primerih si obiskovalci izberejo »svojega dobavitelja«. V poplavi velikih trgovskih centrov tržnice vse bolj dobivajo nazaj svojo veljavo, saj kupci počasi ampak vztrajno prepoznavajo prednosti nakupa sveže prehrane in pristnih izdelkov.

Pokrita tržnica Sodražica bo po kočevski druga na Las območju od Turjaka do Kolpe, s čimer bo možno vzpostaviti sodelovanje in vzpodbuditi nekatere kraje (Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje), da razmišljajo o urejenih prostorih za prodajo.

Izgradnja tržnice je predvidena do konca junija letos, ko bo začela gostovati ponudnike po sedaj veljavnih občinskih predpisih, sicer pa občina Sodražica pripravlja poseben odlok, ki bo natančneje določal upravljanje in poslovanje tržnice.

Obiskovalci delavnic – zainteresirani prodajalci na tržnicah, so opozorili na stroge in številne pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati, zato se večkrat pojavi vprašanje »računice«.

Na koncu živahne debate je bil zaključek delavnic kljub vsem pomislekom enoten: Pokrita tržnica Sodražica bo za mnoge dobra poslovna priložnost, s sodelovanjem s kočevsko tržnico in drugimi, pa bodo priložnosti še večje.

Pavel Hočevar

Komentarji