Poprtnik tudi kot del turistične ponudbe

0

Zavod Parnas iz Velikih Lašč je skupaj z Biotehniškim izobraževalnim centrom iz Ljubljane in ob podpori ministrstva za kulturo, uspešno izpeljal posvet Nosilk dediščine priprave poprtnikov. Nanj so povabili gospodinje, ki še vedno pečejo poprtnike, božične kruhe, strokovnjake s področja kulinarike in kulturne dediščine. Želijo si, da bi poprtnik, ki sicer ima po različnih krajih države drugo ime, vendar vedno obredni namen, vključili tudi v turistično ponudbo. Projekt je potekal v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. Hkrati je bila prestavljena potujoča razstava, lani je bila na ogled postavljena v Dobrepolju, Poprtnik ali župnek.

V uvodnem delu posveta je Metka Starič iz zavoda Parnas predstavila namen posveta in smiselnost povezovanja nosilk dediščine, strokovnjakov, izobraževalnih ustanov in lokalnih skupnosti. Najbolj si želijo, da bi poprtnik ohranili kot nesnovno dediščino v družinah, ter da ga ne bi izrabile iz kulturne dediščine.

Posebno težo posvetu so dale delavnice, na katerih so si udeleženke izmenjevale izkušnje ter se hkrati pripravljale za božične dni, ko bo po poprtnikih dišalo iz sleherne kuhinje tudi na Ribniškem in Velikolaškem.

I.L.

Komentarji