PROJEKT VARNO S SONCEM na OŠ Stara Cerkev

0

Zavod za zdravstveno varstvo Celje je v letih 2007/08 uspešno izvedel  pilotski projekt pod naslovom Zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov z namenom osveščati predšolsko populacijo.

Preventivni program o zaščiti otrok pred nevarnimi vplivi sonca pa je v letu 2012 zajel že okoli 11.000 šolarjev z 80 šol iz različnih delov države, v vrtcih pa preko 30.000 otrok  pod naslovom VARNO S SONCEM.

Vizija programa  je doseči  spremembo v odnosu šolske populacije do samozaščite pred nepravilnim sončenjem, spodbuditi  k naravnim pristopom zaščite pred soncem (obleka, pokrivala, očala, pravilo sence …) in osveščati o varovanju kože s pomočjo kemičnih preparatov.

Letos smo se na OŠ Stara Cerkev odločili za vključitev v projekt celotne šolske populacije od 1. do 9. razreda. Program  v smislu izobraževanja šolarjev se izvaja v maju in juniju. Osveščanje je posebej namenjeno otrokom, ki gredo na plavalni tečaj in šolo v naravi, to je učencem 3. in 4. razreda. Z Zavoda za zdravstveno varstvo so poslali tudi gradivo v elektronski obliki namenjeno izobraževanju  starejših šolarjev.

Pomembno sem nam zdi sodelovanje s starši, zato smo se tokrat odločili za dvotirnost, kar pomeni, da smo s pomočjo  mag. Magdalene Petković iz Lekarne Kočevje predstavili problem nepravilnega sončenja in zaščite staršem na roditeljskem sestanku.

Predhodno so starši izpolnili anketo, v kateri so opredelili pomisleke o varnosti sonca.

Predavateljica, ki je svoje znanje prenesla na starše, je bila zadovoljna s poznavanjem problematike izpostavljanja soncu. Starši so prišli do podobnih zaključkov kot učenci. Največ različnih in manj pravilnih odgovorov je bilo o količinskem nanosu krem in  blaženju bolečin pri opeklinah.

Učenci so po lanski vaji o pravilnem in zadostnem nanašanju kreme letos nadaljevali organizirano delo v razredu in na terenu.  Kaj vse so počeli učenci od 1. do 5. razreda? Aktivnosti so bile raznolike: zbiranje zanimivosti o soncu, oblikovanje plakata o zaščiti pred soncem,  izdelovanje zaščitnih pokrival – legionarske kape, opazovanje, merjenje svoje sence na prostem, prebiranje leposlovnih del o soncu,  izdelovanje didaktične igre Spomin s simboli zaščite, zbiranje propagandnega gradiva o kemični zaščiti,  spoznavali so pripomočke namenjene manjšim otrokom kot sta zapestnica in oblačila z  UV zaščito,  spoznavanje kakovostnih sončnih očal z obiskom optika Marinke Trope.

Ob zaključku projekta so učenci usvojili vsa priporočila za uspešno zaščito pred izpostavljanjem prekomernemu sončenju.

Jadranka Erjavec

Komentarji