Projektni teden »STOL KOT TRŽENJSKI PRODUKT« na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje

0

Dijaki vseh letnikov programa mizar in prodajalec smo izvedli projektni teden. Trajal je kar pet tednov, in sicer je bil v vsakem tednu en dan namenjen delu v projektu. Prvi dan projektnega tedna smo se odpravili v podjetje Nolik, kjer smo si ogledali šolsko delavnico in proizvodnjo stolov.

Po ogledu je sledilo predavanje arhitektke Mateje Dekleva o stolih nekoč in danes, o oblikovanju stolov ter o najuspešnejših izdelovalcih stolov. Po predavanju nam je profesor Janko Marinč predstavil kriterije za izdelavo našega stola. Drugi dan projektnega tedna smo likovno oblikovali stol in na to temo pisali domišljijske spise z naslovom Stol pripoveduje. Sledilo je skupinsko risanje idejnih skic za naš stol. Vsak v skupini je prispeval svojo idejo, nato pa smo se skupaj odločili, kakšna bo končna podoba stola. Določili smo tudi vrsto lesa, iz katerega bo narejen naš izdelek. Nato smo se ločili po programih. Mizarji so izdelovali načrte in pripravili materialno listo. Prodajalci smo med tem časom s pomočjo spleta poiskali dobavitelje lesa v domačem okolju in nato napisali prošnje za donatorstvo lesa. Tretji dan smo naredili tržno raziskavo ter izdelali predvideno in končno kalkulacijo cene stola in pri tem upoštevali vse stroške, ki naj bi nastali. Analizirali smo nabavni trg, medtem pa so naši mizarji že pričeli z izdelavo. Četrti dan smo določali blagovne znamke stolov in izdelovali promocijski material, s katerim bi kupce privabili k nakupu naših izdelkov. Skupina mizarjev je nadaljevala z delom v šolski lesarski delavnici. Zadnji dan projektnega tedna smo uredili mape ter izdelali ankete na temo lesa. Dva dijaka iz vsake skupine sta se odpravila po mestu ter anketirala naključno izbrane ljudi. Ugotovili smo, da ima veliko ljudi doma prav take stole, kakršne smo sami izdelovali, in bi zanje odšteli do 50 €.

Celoten projektni teden smo dokumentirali s pomočjo naših fotografov. S projektom smo zelo zadovoljni, saj je nastalo 7 lepih stolov, ki so v ponos nam dijakom, učiteljem in celotni šoli. Morava poudariti, da smo se res veliko naučili in tako ugotovili, koliko dela je potrebno za izdelavo enega stola. Zelo smo uživali, ker smo lahko izdelali stol po svoji želji. Zahvaljujemo se profesorjem in vsem, ki so nam pomagali pri izpeljavi projektnega tedna. Projektni teden je bil za nas pomemben, saj je združil med seboj dijake dveh različnih programov, postali pa smo tudi prijatelji. V prihodnje želimo nadaljevati s tovrstnimi projekti in širiti zavest o lesu in trženju kot poslovni priložnosti.

Erik Brezar in Tjaša Cilenšek, dijaka 2. letnika programa Prodajalec GSŠ Kočevje

Komentarji