Propad lokalnega časopisa

0

Po informacijah, ki smo jih prejeli, naj bi v Kočevju in Ribnici prenehal izhajati en lokalni časopis. Očitno se je sindrom slabega poslovanja preselil iz Dela revij d.d., tudi na lokalno časopisje. Tako naj bi, po naših podatkih, prenehal izhajati lokalni časopis Kočevski utrip ter Ribniško-sodraški utrip. Omenjena časopisa nista izšla že meseca julija, saj naj bi imeli premalo iztrženih oglasov in zato se ni dalo pokriti stroškov tiska in raznosa. Časopisa sta že pred časom zamenjala tiskarno in se že nekaj časa ne tiskata v ribniški tiskarni KVM. Očitno jim takšen način zmanjševanja stroškov ne pomaga, da bi lahko poslovali bolje. Podjetje, ki ju izdaja, Novi utrip d.o.o., pa je že leto 2010 zaključilo z bilančno izgubo in očitno bo recesija “požirala” tudi  podjetija, ki izdajajo lokalne časopise.V prihodnosti naj bi tako v Kočevju imeli samo en lokalni časopis – Kočevar, ki izhaja redno, slednji je bil izdan tudi v mesecu juliju.Bee

Komentarji