PROSLAVA OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV NA OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE

0

Na kočevskem živi okoli 600 Romov, našo šolo obiskuje okoli 60 romskih otrok, zato je za nas pomembno, da na šoli v okviru interesne dejavnosti Ohranimo kulturo spoznavamo romsko kulturo.

Na kočevskem živi okoli 600 Romov, našo šolo obiskuje okoli 60 romskih otrok, zato je za nas pomembno, da na šoli v okviru interesne dejavnosti Ohranimo kulturo spoznavamo romsko kulturo. Tako smo tudi letos pripravili kratek program in 8. aprila na naši šoli praznovali SVETOVNI DAN ROMOV, ki ga Romi, znani kot večni popotniki, praznujejo po vsem svetu. Na ta dan je bil leta 1971 v Londonu 1. svetovni kongres Romov. Takrat se je rodila beseda Rom, kar pomeni človek. Prireditev se je že takoj zjutraj odvila v telovadnici šole na Reški cesti za vrtčevske otroke ter učence 1. in 2. razreda. Malo kasneje so romski učenci svoj program predstavili še učencem od 3. do 9. razreda v avli šole v Gaju. Vsi učenci šole so uvodnemu delu programa prisluhnili preko šolskega radia, nato pa je 28 romskih otrok z nekaj treme in veliko navdušenja, preko petja, recitiranja in plesa prikazalo delček svoje kulture.

PROSLAVA ŠU SVETOVNO ROMANO DIVE PU OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE

Nu kočevsko živini okolo 600 Roma, mari šola obiskovinen okolo 60 romane čhavora, šudova hilo šmende pomembno, da men hilo nu šola kroško Ohraninam kultura sprindžaramo romani kultura. Džoka i kaja berš pripravindžamo kratko programo i 8. aprilo nu šola praznoviname SVETOVNO ROMANO DIVE, kaj le Roma, džande sar manuša kaj pe vavik silinen, praznovinen pu celo them. Pu dova dive hine 1971 nu Londono 1. Svetovno Romano kongreso. Onda pe bijandža alav Rom, kaj pumenini manuš. Prireditva pe začmindža valje jutro nu telovadnica pu Reško cesta šu čhavora zuru vrtec i šu učenci zuru 1. i 2. razredo. Hari kasnede pa romane učenci phro programo predstavinde još učencenge od 3. dži 9. razredo nu šolakeri avla nu Gaj. Sa učenci zuru šola šunene prvo deli zuru programo pu šolsko radija, onda pa 28 romane čhavora kaj len hine hari trema i baro veselji, preko džilava i pleso predstavinde jek deli zuru phri kultura.

Tina, Anda in Dijana

Komentarji