PROSPECT – izobraževanje svojcev

0

Inovativna evropska izobraževalna pobuda, ki posameznikom z neposrednimi izkušnjami duševnih motenj ponuja nove poti do znanj, ne glede na to, ali so to ljudje z lastno izkušnjo, njihovi družinski člani in prijatelji, ali strokovnjaki s področja zdravstvenega in socialnega varstva. PROSPECT je rezultat projekta, ki ga je oblikovalo Evropsko združenje svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju – EUFAMI. Je plod sodelovanja 16 partnerskih organizacij, kot tudi predstavnikov oseb s težavami v duševnem zdravju, njihovih svojcev in strokovnjakov iz 12 evropskih držav. Prenos vsebine izobraževanja poteka po principu t.i. vrstniškega izobraževanja –  uporabnik posreduje znanje uporabnikom, svojec svojcem.V EUFAMI je vključenih 44 organizacij iz 26 držav. Članice EUFAMI-ja v Sloveniji so OZARA, ki je neposredno sodelovala pri razvoju tega projekta, HUMANA in ŠENT. OZARA, skupaj s ŠENT – om, organizira izvajanje tega projekta na področju Slovenije. Od leta 2004 odkar poteka to izobraževanje pri nas, je bilo izvedeno 46 seminarjev, ki se jih je udeležilo 537 oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev, v različnih krajih Slovenije.Že drugič je potekal PROSPECT v Kočevju, tokrat  izobraževalni program za družinske člane in prijatelje, ki odgovarja na njihove potrebe, saj jim omogoča pridobivanje znanja in izkušenj ter veščin obvladovanja različnih situacij, ki se vsakodnevno menjujejo v sobivanju z njihovimi bližnjimi, ki se soočajo z duševno motnjo. Izmenjava izkušenj med udeleženci, spoznanje, da niso sami, jih še dodatno poveže tekom dvodnevnega druženja, ko skozi 10 modulov obravnavajo in prepoznavajo svojo vlogo v procesu pomoči in podpore sebi in svojim bližnjim.Izobraževanje je potekalo 13. in 14, aprila v prostorih CSD Kočevje in je bilo v organizaciji OZARE in DC ŠENT Kočevje pripravljeno in izvedeno v splošno zadovoljstvo udeležencev, saj so, po njihovih izjavah, dobili bolj optimističen pogled na možnosti izboljšanja kakovosti njihovega življenja.Edo P. Belakmoderator EUFAMI

Komentarji