Prva elektro črpalka v Kočevju

0

V petek, 18.11., so zagnali prvo elektro črpalko v Kočevju, ki je rezultat prizadevanj občine Kočevje, Službe Vlade RS za podnebne spremembe in Elektra Ljubljana. (foto: Sergej Ambrožič) Nova elektro črpalka, ki sodi v sistem infrastrukture desetih črpalk Elektra Ljubljana, se napaja z Zeleno energijo, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije. Polnjenje bo do konca leta 2012 brezplačno za vse uporabnike električnih vozil.Prva elektro črpalka v Kočevju, ki pomeni temelj za razvoj elektromobilnosti v občini, je rezultat prizadevanj in dobrega sodelovanja vseh sodelujočih partnerjev, ki sledijo cilju vzpostavitve elektromobilnosti v Sloveniji. Elektro Ljubljana omogoča lastnikom električnih vozil, do konca leta 2012, brezplačno polnjenje na desetih elektro črpalkah – šestih v slovenski prestolnici ter po eni na Vrhniki, v Litiji, v Zagorju ob Savi ter novi v Kočevju. Elektro Ljubljana bo v okviru demonstracijskega projekta postavitve elektro črpalk v sedmih občinah, ki ga izvaja v sodelovanju z vladno službo za podnebne spremembe in občinami, postavil še pet elektro črpalk.Nova elektro črpalka se napaja z Zeleno energijo, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije, in sicer iz majhnih hidroelektrarn in sončnih elektrarn in zato še dodatno predstavlja pomembno pridobitev za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v občini Kočevje in s tem izboljšanja kakovosti bivanja prebivalcev občine.Elektro Ljubljana je vzpostavil tudi prvi slovenski portal za iskanje polnilnih mest za električna vozila – www.elektro-crpalke.si. Portal je namenjen lastnikom električnih vozil, vsem, ki razmišljajo o nakupu električnega vozila in vsem ponudnikom električnih vozil. Portal www.elektro-crpalke.si  posreduje tudi druge praktične in koristne informacije: • omogoča enostavno iskanje polnilnih mest (elektro črpalk) ne glede na njihovo lastništvo in s tem načrtovanje poti,• posreduje tehnični opis priključnih mest na vsaki polnilni postaji, kar uporabnikom omogoča predhoden pregled možnosti polnjenja.• omogoča lastnikom polnilnih postaj, da sami vpišejo oziroma umestijo svojo elektro črpalko na spletni portal  www.elektro-crpalke.siLastniki električnih vozil, oziroma potencialni uporabniki elektro črpalk, lahko na portalu www.elektro-crpalke.si opravijo spletno registracijo, kjer vpišejo telefonsko številko svojega mobilnega telefona, s pomočjo katerega lahko aktivirajo vsako elektro črpalko, ki je v lasti Elektra Ljubljana. Elektro Ljubljana bo infrastrukturo elektro črpalk dopolnjeval sorazmerno s širjenjem uporabe električnih vozil v Sloveniji, hkrati pa ponuja tudi možnost postavitve polnilnih postaj vsem zainteresiranim investitorjem in njihovo vključitev v elektrodistribucijsko omrežje in omrežje elektro črpalk.Sergej Ambrožič

Komentarji