Psihološki kavč – Družina, kako vzgajamo?

0

V okviru projekta sta v mesecu maju organizirani brezplačni delavnici na temo DRUŽINA. Delavnici bosta potekali v prostorih Kluba Mladih Kočevje (stara lekarna) na TZO 72, in sicer 24.5. in 31.5. ob 19h.   “Za tisto, kar se vam je zgodilo kot otroku, niste sami krivi – a zdaj si lahko sami pomagate.”                                         Dr. Susan Forward.Družina nam lahko predstavlja varen pristan, kjer se počutimo sprejeti in ljubljeni in kjer lahko to ljubezen vračamo, kljub temu pa so lahko prisotne velikanske razlike med družinskimi člani. Konfliktne situacije so v družinah nekaj povsem naravnega, saj so člani med seboj čustveno povezani, njihove želje in potrebe pa se lahko zelo razlikujejo. Danes je gotovo izziv vzgoja za odgovornost z vzgledom in pristopi, ki ohranjajo dober odnos in spoštovanje med starši in otroki, učitelji in učenci ter vsemi ljudmi v človeški skupnosti. Pa vendar pri vzgoji prevladujeta avtoritarna vzgoja, kjer prevladujejo ustrahovanja, kazni, zapovedi in prepovedi ali po drugi strani permisivna vzgoja, kjer otrok ne pozna meja. Avtoritarni starši so prepričani, da vse vedo ali da najbolje vedo, kaj je za otroke dobro. Otroci morajo brezpogojno ubogati in izpolnjevati njihove ukaze, zapovedi in prepovedi ter se povsem podrejati njihovemu mnenju. Pri tem vzgojnem pristopu se starši čutijo odgovorne za vse; za vse, kar je njihova odgovornosti, in za vse, kar to ni, saj o vsem odločajo sami. Otroci nimajo možnosti odločanja, kaj šele, da bi lahko občutili posledice svojih odločitev, o njih razmišljali in jih predvideli. Pri permisivni vzgoji otrok postavlja pogoje, njegove želje postanejo zahteve za njegove starše. Otroka pretirano razvajajo, z ničimer ga ne omejujejo. Otrok ne razvije zmožnosti prilagajanja, odrekanja, napora v dobro drugega. V svoji družini se ne nauči, da je ljubezen dajanje in da dajanje osrečuje. Otrokova slika ljubezni je prejemanje, jemanje. Nekoč bo moral vse plačati v dvojni meri, in sicer tedaj, ko bo kot mladostnik postavljen pred odgovornosti in zaplete življenja, ki mu jih starši ne bodo uspeli več razrešiti. V tem načinu vzgoje mladostnik odloča po svojih željah, vendar pa odgovornost za njegovo ravnanje prevzemajo starši. Mladostnik zato ne začuti povezave med svojo odločitvijo in posledicami te odločitve. Mladostnik v zahtevnosti dokaj hitro preraste zmogljivosti svojih staršev in postane terorist lastnih staršev, ki se na vso moč trudijo, da bi mu v vsem ustregli, saj s tem kupujejo ljubezen. Mladostnik na ta način ne postaja samostojen, prav tako pa tudi ne odgovoren, zato kmalu naleti na omejitve in težave, ki jih ni vajen. Ta brezmejnost mladostniku ne daje občutka varnosti, v brezmejnem svetu se ne znajde ter pogreša strukturo in omejitve. Večina mladostnikov, ki zaidejo v slabo družbo, v razvrat in svet mamil, namreč izhaja iz družin, kjer je bilo vse dovoljeno oziroma iz družin, kjer se za mladostnika nihče v resnici ni zanimal ali se zanj ni zanimal na pravi način. Za avtoritativno vzgojo – vzgojo za odgovornost – je značilno obojestransko spoštovanje; tako spoštovanje staršev kakor tudi mladostnikov. Starši želijo mladostnika vzgojiti v zdravo, zrelo in samostojno osebnost. Mladostnik zelo jasno ve, kje so meje, kaj se sme in kaj ne, pozna strukturo v obliki pravil, vrednost, norm, kar mu daje občutek varnosti. Starši tako vedno vedo, kje je njihov mladostnik, s kom se druži, kdo je tam od odraslih in predvsem, kdaj pride domov.                                                                                                                                                      Če poskušamo ljudi pretirano nadzirati, nas nikoli ne bodo spoštovali ali nam zaupali. Kadar nekoga spoštujemo, mu zaupamo in s tem povzročamo, da se počuti močnega – ta potreba po moči in svobodi je namreč pri najstnikih v ospredju.   Alenka Somensaryuniv.dipl.psih.Prav tako lahko bralci revije Kočevar sodelujete s svojimi vprašanji o psiholoških temah, vzgojnih dilemah, osebnih stiskah ali drugih življenjskih situacijah. Anonimnost je zagotovljena. Kontakt: alenkasomensary@gmail.com ali 041 365 461.   V okviru projekta sta v mesecu maju organizirani brezplačni delavnici na temo DRUŽINA. Delavnici bosta potekali v prostorih Kluba Mladih Kočevje (stara lekarna) na TZO 72, in sicer 24.5. in 31.5. ob 19h.  

Komentarji