Reorganizacija SiDG, Julijan Rupnik z mesta direktorja Snežnika

0
Vir: www.sidg.si

Pred kratkim so Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), postali večinski lastniki podjetja Snežnik d.d. Prejšnji teden smo poročali o nameri direktorja Zlatka Ficka, ki naj bi želel odstaviti direktorja Snežnika Julijana Rupnika. Kot kaže, so se stvari uredile, saj smo iz družbe Slovenski državni gozdovi prejeli sporočilo za javnost, iz katerega je razvidno, da gre za reorganizacijo SiGD-ja. Le-ta je namreč te dni postal edini lastnik družbe Snežnik. Tako naj bi se zaključila prva faza najpomembnejšega projekta, ki je vezan na vzpostavitev lastnih kapacitet za sečnjo, spravilo lesa in prevoz. »Projekt je koristen tako za nas, kot tudi za Snežnik d.d., ki mu gozdarski del poslovanja povzroča negativni denarni tok, s čimer se v podjetju po spremembi načina gospodarjenja z državnimi gozdovi likvidnostna struktura iz meseca v mesec poslabšuje. Kot največji delničar smo seveda z vestjo najboljšega gospodarja nemudoma reagirali in v prvi fazi v začetku julija imenovali nov nadzorni svet, s čimer imamo nad podjetjem boljšo kontrolo in sprotne informacije o poslovanju, iz katerih je očitno, da podjetje potrebuje takojšnje ukrepanje in novo strategijo. Snežnik je v lanskem letu posloval z dobičkom, ki pa je rezultat predvsem poslovanja v prvem polletju, ko je na področju gospodarjenja z državnimi gozdovi še veljal koncesijski sistem. V letošnjem letu ne želimo biti zgolj opazovalci slabšanja rezultatov, temveč želimo aktivno sodelovati ter z ukrepi zaščititi svojo investicijo, kar bo v končni fazi privedlo do tega, da bo Snežnik na dolgi rok uspešno posloval. Prenos gozdarstva iz Snežnika na Slovenske državne gozdove je projekt, ki bo koristil Slovenskim državnim gozdovom kot tudi Snežniku,« je dejal Zlatko Ficko.

O prenehanju funkcije direktorja Snežnika je Julijan Rupnik povedal, da se bo družba Snežnik razdelila na dva dela: gozdarski in lesno-predelovalni. Zato je z nadzornim svetom družbe sklenil dogovor, da svojo pot nadaljuje na področju gozdarstva. »Na področju gozdarstva želim tudi v prihodnje sodelovati in delati. Poslovodstvo SiDG me zaradi mojih izkušenj in znanj potrebuje v procesu prenosa gozdarskega dela na SiDG, kjer bom s svojimi sodelavci iz Snežnika tvoril jedro novonastajajoče gozdarske operative.«

Komentarji