SiDG postal večinski lastnik družbe Snežnik

0

Družba Slovenski državni gozdovi je 27. julija oznanila odkup delnic Snežnika, podjetja za proizvodnjo in storitve iz Kočevske Reke. Družba SiDG ima skupaj s 447.887 delnicami Snežnika, katere je že imela, sedaj v lasti 539.593 delnic Snežnika, torej 96,43 % vseh izdanih delnic omenjene družbe. Podjetje Kapitalska družba d.d., ki ima v lasti 16.788 delnic Snežnika, in SiDG, ki delujeta usklajeno, imata tako skladno z 8. členom Zakona o prevzemih skupaj v lasti 556.381 delnic, kar predstavlja kar 99,43 % delnic Snežnika.

Komentarji