SKEI: Brez sindikata ni prihodnosti

0

Sindikati so zaslužni, da Slovenijo v primerjavi z drugimi državami EU uvrščamo v sam vrh glede razvitega in učinkovitega socialnega dialoga na nacionalni, panožni in podjetniški ravni.

Sindikat je ena izmed najbolj vplivnih organizacij v Sloveniji. Ne vplivajo samo na delovne pogoje, ampak na precejšen del zakonodaje, ki ureja gospodarstvo, to je delovno zakonodajo, davčni sistem, zdravstveni sistem, stanovanjsko politiko…

Delavci imamo minimalne pravice urejene z Zakonom o delovnem razmerju – ZDR-1.

Zakonodaja pravi, da lahko sindikati sklepajo panožne kolektivne pogodbe – KPD, ki veljajo v celi državi (npr. kovinarska KPD za kovinarje , trgovska KPD za trgovce …).

Če smo zaposleni v panogi, katera še ima svojo kolektivno pogodbo dejavnosti, lahko v podjetju izpogajamo še boljšo podjetniško PKP. Takšnih panog je samo še 8 od 21. V sindikatu si prizadevamo, da bi uredili še vsa preostala, zaenkrat še ne dovolj ustrezno urejana področja.

Vloga sindikata se nanaša na varovanje delovno-pravnih, ekonomskih, socialnih ter družbenih vrednot zaposlenih, s tem da usklajujejo in prilagajajo interese zaposlenih v podjetju in interese podjetja, pri čemer uporabljajo predvsem vpliv pozitivne moči tj. vpliv dogovarjanja in sodelovanja z delodajalci.

Pomoč delavcem se nanaša na brezplačno pravno in strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja in kršitvah kolektivne pogodbe, delovnopravne in druge zakonodaje, pomoč pri delu predstavnikom delavcev ter morebitno zastopanje delavcev na sodišču. Prav tako sindikat organizira brezplačna izobraževanja in usposabljanja, zagotavlja možnost sodelovanja na športnih, rekreativnih in drugih srečanjih članov sindikata,

Po navadi je vsak podjetniški sindikat tudi član ene centrale. Največja centrala je Zveza svobodnih sindikatov. Imamo pa še 4 takšne centrale. V podjetjih, kjer je organiziran sindikat se izvoli predsednika in sindikalne zaupnike. Tem predsednikom sindikat v podjetjih pri delu pomaga regijski sekretar na katerega se lahko v vsakem trenutku obrnejo po nasvet in informacije.

Zavedati se moramo, da so delovni pogoji delavcev in raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, kjer ni sindikata bistveno slabši, kot če so delavci združeni v sindikat.

Delodajalec ima namreč možnost, da sam določi dopust in plače na osnovi zakonskega minimuma, ne dodeljuje stimulacij, napredovanj, solidarnostnih pomoči, božičnice ali možno sklene kolektivno in prostovoljno zavarovanje za našo pokojnino.

Čas je za spremembo naše miselnosti in aktivnost. Prav je, da se začnemo zavedati pomena enotnosti, solidarnosti in moči, ki jo daje številčno močna sindikalna organizacija. Ne pozabimo, da je razpoznavni znak dobrih podjetij v Sloveniji močan sindikat. Pridruži se nam tudi ti!

Vojko Fon, Skei Posočje

*plačljiva vsebina*

Komentarji