Skupaj odpravimo prenekatere birokratske neumnosti

0

Ste zopet naleteli na nesmiselne birokratske ovire, ki vam otežujejo odprtje s.p.-ja ali gradbene posege, dnevna opravila ali prijave na razpise v kmetijskih dejavnostih? Se sprašujete, zakaj je potrebno na CSD tako pogosto vlagati zahtevke za novo odločbo za uveljavljanje različnih pravic? To je le par poudarkov, ki bi jih v Slovenski ljudski stranki želeli poenostaviti in s tem olajšati življenje državljank in državljanov.

Marca je zato Slovenska ljudska stranka (SLS) začela kampanjo Odpravimo 1000 neumnosti, s katero želimo opozoriti in kasneje tudi odpraviti prenekatere neumnosti, ki otežujejo vsakdanje življenje, zavlačujejo postopke ali onemogočajo kreativnost.

V Sloveniji smo imeli ob osamosvojitvi 357 zakonov in 872 podzakonskih aktov. Danes imamo v veljavi več kot 800 zakonov in skoraj 20.000 podzakonskih aktov. Nerealno je pričakovati, da bodo državljani poznali vso to množico predpisov in se po njih ravnali, hkrati pa pretirana količina predpisov zavira ustvarjalno delo. Tako veliko število predpisov predstavlja na drugi strani velik zalogaj tudi za službe, ki nadzorujejo spoštovanje in izvajanje zakonov. Vse to je nevzdržno in duši normalen razvoj, prebivalcem pa otežuje vsakdanje življenje. V SLS se držimo pravila, da dober gospodar postavlja le toliko pravil, kolikor jih potrebuje za delovanje. Na tak način zagotavlja red in hkrati konkurenčno produktivnost.

SLS dela in črpa od ljudi – za ljudi, zato dajemo možnost vsem, da prispevate svoje predloge za odpravo premnogih neumnosti, ki so si jih v preteklih letih izmislili birokrati. V ta namen smo v SLS postavili spletno stran http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti, na kateri lahko vsak odda svoj prispevek, idejo, predlog, primer dobre prakse, kako izboljšati toge birokratske določbe ter vnesti sistemske in razumne rešitve.

Od položaja gasilcev do šolskih predmetov

Veliko predlogov, kako izboljšati slovensko zakonodajo, je že prišlo, kar samo potrjuje dejstvo, da je državljankam in državljanom mar in si želijo sprememb na bolje. Veliko predlogov je s področja gospodarstva, sociale, šolstva, nekateri predlagajo sistemsko ureditev položaja gasilcev, hitrejše postopke za izdajo gradbenega dovoljenja. Nekateri predlagajo izboljšave glede postopka za dodelitev spremljevalca otroku v šoli ali ukinitev številčnega ocenjevanja pri šolskih predmetih, kot so športna vzgoja, likovna in glasbena umetnost. Možnosti za izboljšave je veliko, zato bodite aktivni tudi vi in predlagajte spremembe – čas je za razumne rešitve!

Dober gospodar v hiši

Letos SLS praznuje 30-letnico od ustanovitve prve demokratične stranke. SLS je torej stranka trdnih temeljev, ker deluje po konceptu dobrega gospodarja v hiši. Ni namreč realno pričakovati, da bo nekdo sposoben dobro voditi državo, vlado, stranko …, če se mu »zadeve« v hiši podirajo. Imamo jasne zaveze – sobivamo VARNO, znamo GOSPODARNO, delujemo LOKALNO. Ne bomo dovolili, da bodo migranti zavzeli Slovenijo, ljudi bomo razbremenili, ker se zavzemamo za nizke davke. Zavzemamo se za kakovostno in dostopno lokalno pridelano hrano, ki ne sme biti privilegij premožnejših, ampak vsesplošno dostopna, s tem pa bomo podprli tudi delovanje in razvoj slovenskega kmetijstva. Birokratske neumnosti bomo odpravili tudi z vašo pomočjo.

In ker zaupanje v politiko strmoglavlja iz volitev v volitve, moramo zaupanje politiki povrniti na točki, kjer je ta največja. Lokalne skupnosti in njihovi nosilci uživajo tisto pravo politično podporo, saj jim je uspelo prepričati okolje in dokazati, da povezujejo in delujejo v njihovem skupnem interesu. Številni župani ter svetniki iz vrst SLS imajo konkretne pozitivne izkušnje ter tudi z dejanji podprte rezultate svojega dela, na katere smo ponosni tudi v SLS. Ta lokalni vidik želimo uveljaviti tudi na nacionalni ravni. Zato boste naše zaveze – sobivamo VARNO, znamo GOSPODARNO, delujemo LOKALNO – v prihodnje še pogosto slišali.

“plačljiva vsebina”

Komentarji