Snežnik: Odpuščanje, ki ni bilo predvideno, a se je vseeno zgodilo

0

Pred približno enim mesecem smo v uredništvo prejeli informacijo o tem, da naj bi na družbi Snežnik d.d., katerega 100% lastnik je letos postal SiDG, odpuščali. Informacijo smo preverili pri v.d. direktorja Ferdinandu Mikliču, ki nam je dne 21.11. 2017 odgovoril, da informacija ne drži. »V družbi Snežnik ne predvidevamo odpuščanja. Edino zmanjšanje zaposlenih v družbi je predvideno s prenosom delavcev iz Snežnika na SiDG in še v tem primeru se delavci le prerazporedijo na matično podjetje oziroma se jih ne odpušča. Predvidevamo, da bo preostanek družbe Snežnik, ki ga sestavlja predvsem lesna predelava z nekaj spremljajočimi dejavnostmi, normalno posloval naprej. Za normalen obseg poslovanja imamo trenutno optimizirano število zaposlenih, zato jih ne mislimo zmanjševati. Pri pripravi gospodarskega načrta za leto 2018 pa kvečjemu iščemo možnosti za povečanje obsega poslovanja družbe Snežnik,« je zapisal. Zgolj devet dni po prejemu tega odgovora smo prejeli kopijo odpovedi delovnega razmerja, ki so jo vročili enemu izmed dveh zaposlenih, ki sta izgubila službo. Izvedeli smo tudi, da je bila odpoved delovnega razmerja napovedana vnaprej, torej so nadrejeni v času, ko smo jim poslali novinarsko vprašanje, o tem že bili obveščeni. To, da nam v eni sapi zatrdijo, da odpuščanja niso predvidevali in v drugi odpustijo dva (!) zaposlena, je  vsekakor zelo zanimivo. Ob tem se postavlja vprašanje: Ali gre zgolj za splet nesrečnih okoliščin ali pa za namerno prikrivanje? Prepuščamo vam, da o tem presodite sami…

Uredništvo