Spomladanska dela v sadovnjaku

0

Za obrezovanje in škropljenje dreves ali grmov mora biti vreme suho in mirno, temperatura pa mora biti tudi ponoči vsaj 5 °C, zato nikakor ne prehitevajmo. Jesensko škropljenje smo že opravili, za dognojevanje rastlin v sadovnjaku je ravno optimalen čas pred vegetacijo, za rez pa je še dovolj časa vse do konca marca.

Rez koščičarjev in trte

Rodni les koščičarjev se razlikuje od rodnega lesa pečkarjev, zato se razlikuje tudi rez. Plodovi pri koščičarjih bodo letos zrasli na poganjkih, ki so iz starejšega lesa izrasli lani, zato rodnih mladih poganjkov ne izrezujemo. Pečkarji z razliko od koščičarjev rodijo na triletnem lesu. Za vsa drevesa velja, da opravimo rez v suhem vremenu, koščičarji pa so na morebitno vlago še posebej občutljivi, zato se moramo prepričati, da bo po rezi še vsaj dva ali tri dni suho. Poganjki, višnje, ki so rodili lani, radi ogolijo. Krajši rodni poganjki se razvijejo šele na njihovem koncu in v vrhu drevesa. Pri češnji ogolevanje poganjkov, ki so že rodili ni tolikšno kot pri višnji. Enako kot pri drugih sadnih vrstah tudi pri marelici enoletnih poganjkov ne krajšamo. Pri marelici pokončne poganjke odstranjujemo že med letom.

Gnojimo preudarno

V sadovnjaku se spomladi priporoča gnojenje z dolgo delujočim organskim gnojilom v obliki pelet Plantella Organik. Tako so sadna drevesa v biološko aktivnih tleh s povečanim humusom bolj vitalna in manj dovzetna za bolezni. Organsko gnojenje opravimo, ko mine nevarnost pozebe, saj so zanje usodne temperature že nekaj stopinj pod lediščem. Z gnojenjem vsekakor ne prehitevamo, počakajmo, da drevesa pričnejo z aktivno rastjo. Za potrebe dreves po dušiku, ki je zaslužen predvsem za rast, zadostuje že 1 kg Plantella Organika/10 m2, tekom rastne sezone pa sadovnjak pognojimo tudi s Plantella Specialnim sadjarskim gnojilom, ki vsebuje več kalija in ga vsem organskim gnojilom primanjkuje (gnoj, kompost,…).

Spomladansko varstvo v marcu

Za dobro kondicijo in zdrava drevesa je treba že v začetku vegetacije opraviti prvo škropljenje breskev in ostalih koščičarjev s pripravkom Vivera Cuprablau-z (60–80 g/10 litrov vode). To storimo, ko se pričnejo odpirati konice luskolistov. Sadovnjak temeljito poškropimo z bakrenim pripravkom pred prvim obilnim dežjem, če so dnevne temperature vsaj od 6 do 8 °C. V bolj deževnih letih škropljenje z bakrovim pripravkom ponovimo. S tem škropljenjem vplivamo tudi na škrlup, ki je med najpogostejšimi boleznimi jablan in hrušk. Zmanjšamo tudi možnost pojava jablanovega raka in hruševega ožiga. V primeru hruševega ožiga škropimo v času cvetenja, v razmaku petih dni, vedno pred padavinami. Pripravek Vivera Cuprablau-z v tem primeru uporabimo v 0,06-% koncentraciji.

Proti boleznim je potrebno ukrepati že na pragu pomladi. Na trgu je novo sredstvo Bio Plantella Cuprovin, ki je na osnovi bakra in za nakup ni potrebna izkaznica za fitofarmacevtska sredstva. Sredstvo je foliarno gnojilo na osnovi bakra, ki izboljša procese fotosinteze, procese encimov in sprejem hranil. Tako so rastline močnejše in dajo obilnejši pridelek. Sredstvo zmanjšuje bolezni tudi pri sadnem drevju. Jablane in hruške škropimo s koncentracijo 20 g/10 litrov vode, breskve pa 20–30 g/10 litrov. Priporočljivi čas škropljenja je v februarju in marcu. Škropimo le do faze, ko brsti še niso v fazi mišjega ušesca (brsti malo odprti, vidijo se drobni vršički listov), saj drugače lahko poškodujemo brste. Ponovimo še enkrat čez 10 dni.

Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

Komentarji