Srečanja županov, gospodarstva in podpornih organizacij se je udeležilo le 21 ljudi

0

V Ribnici v Rokodelskem centru je potekalo srečanje županov, gospodarstva in podpornih organizacij na temo ”Nadgradnje sodelovanja med gospodarstvom, podpornimi organizacijami in občinami”, katerega se je, od 500 poslanih vabil, udeležilo le 21povabljencev.

Srečanje županov in gospodarstvenikov JV regije, leta 2010

Ob takšnem podatku se resnično vprašamo komu so takšna srečanja namenjena, če se javnost na njih ne odziva. Podjetnikov praktično ni bilo, saj verjetno vsi dobro vedo, da bo zaključek takšen kot je vedno. Dogovarjanje na temo težav s katerimi se srečujemo v naši regiji preprosto ne obrodi sadov, ki bi zadostovala za konkreten premik na bolje. Iz pogovorov je potrebno preklopiti na dejanja ter uresničevanje nekaterih danih obljub. Gospodarstvo ne more čakati, ker v teh časih nima časa za leta dolge pogovore saj se premnogi ukvarjamo s težavami, ki pestijo skoraj cel svet. Recesijo!

Naše regija potrebuje boljšo povezavo in šele tukaj lahko začnemo graditi in upati na boljše dneve. Po 22-ih letih samostojnosti nam država ne more dati niti približne letnice kdaj bi se lahko začela gradnja avtoceste. In dokler se tudi župani o tem samo pogovarjajo je upanje na hiter premik na bolje še daleč, daleč pred nami. A ker moramo biti optimisti bom tudi optimistično zaključil: “Upam, da se bo po avtocesti Ljubljana – Kočevje vozila vsaj moja vnukinja, če ne bodo takrat vozila že letela.”

Ivan Gabrič

Zaključki srečanja, ki po mojem osebnem mnenju niso ravno najbolj optimistični (Zapisali: Janez Mate, Občina Ribnica in Milena Glavač, RC Kočevje Ribnica d.o.o.):

–          Regionalni razvojni program 2014 – 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija bo zelo pomemben dokument, ki bo opredeljeval razvojne vizije, prioritete in možnosti za dostop do virov financiranja. Zato je pomembno, da tudi gospodarstveniki  povedo svoje vizije, načrte in  potrebe. Potrebno bo  organizirati srečanja vsaj z večjimi predstavniki gospodarstva po posameznih občinah, da se v sodelovanju z njimi določijo prioritete. Glede na izkušnje in slabo odzivnost gospodarstvenikov bomo morali voditi dodatne promocijske in informativne akcije, da bi gospodarstvenike seznanili z regionalnim razvojnim programom.

–          Gospodarsko stanje območja 3.a razvojne osi je pretežno slabo. Pozitivno izstopajo določena podjetja in določene občine, strukturni kazalci in smer razvoja pa so neugodni za kakovosten in stabilen razvoj.

–          Zaključki anketiranja gospodarskih subjektov tega območja o prometni infrastrukturi podpirajo aktivnosti županov, ki se trudijo za kakovostnejši razvoj infrastrukture (cesta, železnica, širokopasovne povezave…) in ostalih vsebin na območju 3.a. razvojne osi.

–          Nujna bo večja angažiranost regije, subregije, območnih partnerstev, občin in gospodarstva pri iskanju in aktiviranju dodatnih možnosti in priložnosti, pri čemer bo pri iskanju rešitev pomembno vlogo igralo strateško inoviranje.

Komentarji