Stavkanje policistov, zdravstvenih delavcev in šolnikov

0
Foto: Klemen Korenjak

Več kot 9.000 policistov po vsej Sloveniji je danes, 12. februarja ob 7.00 začelo s stavkovnim valom, v torek se jim bodo pridružili delavci v zdravstvu in socialnem varstvu, v sredo pa še šolniki. 

PONEDELJEK

Policisti želijo s stavko vrniti status in ugled njihovemu poklicu, ki jim glede na naloge, pooblastila, odgovornosti in vsakodnevne nevarnosti pri delu pripadata. Kljub temu, da so si policisti v zadnji, skoraj 7 mesečni stavki, ki je potekala od 18. novembra do 2. junija 2017 z vlado “izborili” sporazum in tako prejeli višje plače v policijskih sindikatih pravijo, da so bila razmerja, dogovorjena s stavkovnim sporazumom kršena in s tem policijski poklic znova razvrednoten. Poleg ključne zahteve – višje plače pa policisti zahtevajo še ureditev nagrajevanja za vsako leto opravljanja poklica, nadomestilo za dolžnost posredovanja 24 ur na dan in prepoved članstva v političnih strankah.

Za stavko v policiji veljajo določene zakonske omejitve, zato bodo policisti opravljali vse naloge, ki so jim z zakonom določene. Oba policijska sindikata zagotavljata, da bodo policisti storili vse, da preprečijo dejanja, ki bi ogrožala življenje, zdravje in premoženje ljudi.

TOREK

V torek se bo policistom pridružilo okoli 40.000 zdravstvenih delavcev. Tudi oni želijo s stavko spremeniti oziroma preurediti delovne razmere in zahtevati višje plače, ki so jih že imeli pred letom 2012, torej pred varčevalnimi ukrepi.

Med dvourno stavko, ki bo potekala od 8.00 do 10.00 bo delo v zdravstvu organizirano kot ob nedeljah in praznikih.

SREDA

Sredi tedna se bo stavkajočim pridružilo še okoli 38.000 zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah, po besedah glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Branimirja Štruklja pa se bo protestnega shoda na Kongresnem trgu v Ljubljani udeležilo okoli 15.000 delavcev. Zahtevali bodo višje plače izobraževalk in izobraževalcev vse od vrtca pa do univerze saj pravijo, da so njihove plače veliko nižje od plač na primerljivih delovnih mestih javnega sektorja. Želijo tudi ustrezno ovrednotenje razredniškega dela in 1.200 evrov regresa za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo.

Ker v vzgoji in izobraževanju ni nobenih omejitev in obveznosti zagotavljanja minimuma delovnega procesa, šole in vrtci na ta dan ne bodo izvajali nikakršnega programa.