Stroški energije v gospodinjstvih

0

Stroškom energije moramo vedno bolj posvečati pozornost zaradi vedno dražjih goriv in zaradi varovanja okolja. V gospodinjstvu med te stroške uvrščamo gorivo oziroma daljinsko toploto za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, elektriko za razsvetljavo in gospodinjske aparate ter gorivo za avtomobile. Na stroške lahko vplivamo z zmanjševanjem porabe, z obnovo objekta ali ogrevalnega sistema, na nekatere pa samo s spremembo bivalnih navad. Zadnje mnogokrat najtežje izvedemo.Dejavniki, ki vplivajo na porabo toplotne energije:1. klimatski pogoji: – zunanje temperature – število ogrevalnih dni; Kočevsko področje sodi v  slovenska področja kjer so klimatski pogoji za ogrevanje najneugodnejši. 2. gradbena fizika stavbe: – toplotna izolacija fasade in podstrešja, – kvaliteta oken in zasteklitve ter tesnjenje oken in vrat;   Toplotna izolacija in kvalitetna okna s sodobno zasteklitvijo imajo največji vpliv na porabo toplote in so zato možni veliki prihranki pri gorivu. V tabeli so prikazani podatki iz predpisov, ki določajo največjo letno porabno toplote na površino.

Letna potreba toplote za ogrevanje (kWh/m2.a)

leto gradnje

 

 

nizkoenergijska

zgradbe

do 1965

po 2002

zgradba

enodružinska hiša

200

60 – 80

<60

večstanovanjska zgradba

180

70

<55

V spodnji tabeli so podatki za energijsko število.

Vrsta objekta

energijsko število ogrevanja

 

kWh/m2.a

zelo potraten

> 250

potraten

200 – 250

povprečen

150 – 200

varčen

100 – 150

zelo varčen

50 – 100

nizkoenergijski

20 – 50

pasivni

< 20

Energijsko število je pokazatelj porabe goriv in je odvisen v največji meri od gradbenih lastnosti objekta ter ogrevalnega sistema. 3. stanovanje v večstanovanjskem objektu: – velikosti in višina prostorov (prostor visok 3m ima 20 % večjo prostornino kot prostor običajne višine 2,5m in za toliko tudi večjo porabo toplote);- lega stanovanja glede na stran neba ( S – J ) ter lega v pritličju, mansardi ali v sredini, 4. ogrevalni sistem večstanovanjske stavbe: – cena goriva oziroma toplote – sistem ogrevanja (severna in južna veja),- avtomatska regulacija ogrevanja, – termostatski ventili na radiatorjih – delilniki stroškov ogrevanjaMeritve porabe toplotne energije in razdelitev po stanovanjih so velik dejavnik pri zniževanju stroškov ogrevanja. Pri pravilno zgrajenem in ureguliranem objektu se lahko privarčuje tudi do 30 % energije v primerjavi z objektom, ki nima ustrezne regulacije.5. ogrevalni sistem hiše: – cena goriva in kurilna naprava- priprava tople sanitarne vode – avtomatska regulacija ogrevanja, – termostatski ventili na radiatorjih  6. bivalne navade stanovalcev: – temperatura v prostoru [za vsako 0C se poveča poraba goriva za 5-6 % (n.pr. od 22 na 23 0C)] – način prezračevanja: naravno, prisilno brez vračanja toplote, prisilno z vračanjem toplote                V praksi se še vedno največ uporablja naravno prezračevanje. Pri izmenjavi enake količine zraka s „skipanim” oknom je čas mnogo daljši kot pri popolnoma odprtem oknu. Informacije in svetovanje:Vladimir Bizjak895 45 67041 681 669vladimir.bizjak@siol.netMarkoPiršič031 722 901marko.pirsic@gov.siwww.kocevje.ensvet.com V dnevih, ko se poslavljamo od starega in s pričakovanjem zremo v novo, se tudi mi pridružujemo dobrim željam. Želimo Vam vesele praznične dni, v Novem letu 2012 pa topel dom, srečo in zadovoljstvo.

Komentarji