Svetovni dan duševnega zdravja

0

Izjava za javnost – ŠENT Svetovni dan duševnega zdravja (10. oktober) beležimo že od leta 1992 in sicer na pobudo Svetovne federacije za duševno zdravje (World Federation for Mental Health – WFMH). Kampanja poteka vsako leto pod drugačnim geslom, njen cilj pa ostaja vedno enak – opozarjati širšo javnost o pomenu duševnega zdravja v družbi ter o vseh posledicah in razsežnostih tega problema.Na ŠENTu – Slovenskem združenju za duševno zdravje smo se letos odločili pripraviti vseslovensko akcijo, ki smo jo poimenovali: VSAK 3. SLOVENEC…PREPREČIMO!Akcija bo vsebovala podeljevanje zelenih mašnic, ki simbolizirajo duševno zdravje in skrb za preventivo. Poleg tega bomo razdeljevali tudi svinčnike z napisi, ki bodo opozarjali na  pereče probleme s področja duševnega zdravja v slovenskem prostoru. Opozoriti želimo na:1. pogostost duševnih motenj v Sloveniji, 2. slabo urejenost stanovanjskih razmer in nemožnosti za pridobitev lastnega socialnega stanovanja za osebe s težavami v duševnem zdravju3. nedostopnost oziroma neenakomerno dostopnost do psihiatričnih storitev,4. nizko stopnjo zaposlenosti med osebami s težavami v duševnem zdravju kljub dejstvu, da velika večina želi delati,5. revščino, s katero se velikokrat srečujejo osebe s težavami v duševnem zdravju ter6. socialno izključenost, ki jo, kljub akcijam osveščanja in vse večji informiranosti javnosti, na svoji koži osebe s težavami v duševnem zdravju še vedno prepogosto občutijo. Hkrati želimo opozoriti širšo slovensko javnost, da težave v duševnem zdravju lahko prizadenejo vsakega izmed nas! In da je naša skupna odgovornost, da to preprečimo.  V ŠENT-ovih enotah po Sloveniji bomo na dan duševnega zdravja zato priredili dneve odprtih vrat, promocijske stojnice ter v znak solidarnosti, prevzemanja skupne odgovornosti za dobrobit vseh ter za ozaveščanje  delili simbolne zelene mašnice ter svinčnike s slogani.Naj naštejemo le nekaj dogodkov iz ŠENT-ovih enot: v dnevnem centru v Kočevju bomo imeli stojnico na mestni ploščadi, prav tako v Mariboru v nakupovalnem središču Europark ter v Škofji Loki na Mestnem trgu – pred dnevnim centrom ŠENT. V drugih centrih npr. v Trbovljah in Celju bomo imeli dan odprtih vrat, s kulturnim programom, druženjem in predstavitvijo izdelkov. V vseh enotah in krajih, kjer še ima ŠENT svoje enote – recimo v Metliki, Radovljici, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, Ajdovščini, Kranju, Ljubljani, Velenju itd. pa bomo delili  po ulicah mašnice in svinčnike.Slogane in mašnice v elektronski obliki bomo poslali širši javnosti tudi v e-obliki, in vsak bo lahko svojo mašnico izrezal in si jo v znak solidarnosti pripel na računalnik, obleko, torbico ipd. (glej na www.sent.si). Vabljeni vsi, da skupaj spremenimo naš vsakdan in se za en dan posvetimo drug drugemu in našemu duševnemu zdravju.Kontakt: Tatjana Romih, ŠENT Kočevje; 01/8938-700; sent.kocevje@siol.netBarbara Dolničar, barbara.dolnicar@sent.si, 00 386 (0)51 368 178Barbara Dolničarodnosi z javnostmi združenja ŠENT

Komentarji