Tehnološki most nad Tomšičevo v Kočevju

0

Verjetno se je marsikdo, ki se pelje po Tomšičevi cesti v Kočevju, vprašal, kdaj pa je tu nastal most? In tudi mi smo se.

Gre za tehnološki most, ki ga je pred kratkim vzpostavilo podjetje Melamin. V preteklosti je tak most sicer že obstajal, vendar v bolj preprosti obliki.

Novi most je postavljen zaradi povečanih tehnoloških potreb proizvodnje in sicer postavitvi novih, kompleksnejših tehnoloških cevnih povezav med obema proizvodnima lokacijama v podjetju.

Trenutno so namreč tehnološke povezave vkopane pod Tomšičevo cesto, vendar jih je treba zaradi dotrajanosti postopno zamenjati. Ker bi bil poseg obnove podzemnih povezav zelo zahteven in bi tudi bistveno vplival na pretočnost prometa na Tomšičevi cesti, so se v podjetju odločili za postavitev nadzemnega tehnološkega mostu.

Na tem mostu je predvidena postavitev različnih cevnih povezav, kot so cevovod suhega stisnjenega zraka, cevovod demineralizirane in demionizirane vode, cevovod za odpadni procesni zrak, parovod za nasičeno vodno paro, cevovod za parni kondenzat.

Poleg cevnih povezav bodo na mostu nameščene še različne električne povezave ter optični komunikacijski vodi.

Prav tako pa je novi tehnološki most predviden za namestitev novih cevovodov za sistem daljinskega ogrevanja mesta Kočevje, ki zdaj potekajo pod Tomšičevo cesto.

Komentarji