Upam, da bo program Pokolpje prepričal japonske investitorje

0

Po odločitvi vodstva japonskega družbe Yaskawa, da bo organiziralo proizvodnjo robotov v Sloveniji, je potrebno narediti vse, da se jim predstavi ugodnosti, ki jih Kočevska ima zaradi statusa problemskega območja, ki je posledica visoke stopnje brezposelnosti in so vsebovane v programu Pokolpje.

Program sem pripravljal skupaj z gospodarstvom in strokovnjaki Fakultete za strojništvo, Fakultete za računalništvo in Inštituta Jožef Štefan, ki sem jih takrat vključil v delo Podjetniškega inkubatorja. To je še danes podlaga za pridobivanje investitorjev, saj je bil program po izteku šest-letnega obdobja letos podaljšan s sklepom vlade do leta 2020. Ugodnosti, ki jih nudi program Pokolpje so:

  • 20 milijonov nepovratnih sredstev,
  • 23.750 milijonov povratnih sredstev,
  • povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost,
  • davčne olajšave za zaposlovanje,
  • davčne olajšave za investiranje.

Poleg teh ugodnosti smo že leta 2009 komunalno opremili industrijsko cono Lik II, ki je še nezasedena.

Na seji občinskega sveta smo preko svetnikov uspeli sprejeti odločitev, da se investitorja, ki zagotovi že eno delovno mesto, oprosti plačila občinskega davka. Predlagali smo tudi zmanjšanje cene zemljišča v industrijski coni LIK II. Žal je bil predlog zavrnjen. Zato upam, da bodo na občini ponovno premislili o tem predlogu in ponudili zemljišče po minimalni ceni.

Ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšku sem postavil poslansko vprašanje, ali bo japonskim investitorjem predstavil tudi ugodnosti programa Pokolpje na Kočevskem. Odgovor je bil pozitiven!

V Državnem zboru sva z gospodom Tankom predstavnike ministrstva seznanila s prednostmi investiranja v Kočevsko – Ribniški regiji in dejstvom, da je v občini Kočevje v zadnjih šestih letih ugasnilo kar 400 delovnih mest.

Janko Veber

Komentarji