V Kočevju, Ribnici in Velikih Laščah se kriminal povečuje – popravljena statistika

0

Izkušeni pravijo, da je svet nevaren toliko, kot si ga naredimo sami. Pa vendar so nekatera mesta v Sloveniji nevarnejša od drugih. Eno takšnih je tudi Kočevje z okolico, na območju katerega je Policija med letoma 2008 in 2013 letno zaznala povprečno 59 nasilnih kriminalnih dejanj na 10 tisoč prebivalcev (vir:podcrto.si). Po podatkih PU Ljubljana so v letu 2015 na PP Kočevje zabeležili 329 kaznivih dejanj zoper premoženje, do 30.6.2016 pa je teh dejanj bilo že 193, kar predstavlja 22,9% porast kaznivih dejanj zoper premoženje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Porast kriminalnih dejanj je zaznan tudi v občinah Ribnica, Sodražica, Velike Lašče in Loški Potok. V Kočevju je zabeleženo veliko fizičnih obračunov, tatvin, nasilja nad otroki, kar prebivalstvo pripisuje romski skupnosti. Dejstvo je, da ljudje zaradi visoke stopnje brezposelnosti, slabe prometne povezave s prestolnico in strahu pred različnimi oblikami kriminala odhajajo iz Kočevja, namesto da bi se v naš kraj, zaradi narave in potenciala, ki ga slednja ponuja, priseljevali. S stopnjo kriminala se povečuje tudi število privatnih varnostnih služb, ki zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

Kriminal, izsiljevanja, umori, napadi na zdravstveno osebje, poskusi umora, pretepi, tatvine, … Vse to so izrazi, s katerimi so največji slovenski in tuji mediji opisovali Kočevje in stanje v njem. Da je položaj skrb vzbujajoč, priča tudi nakup neprebojnih jopičev za osebje ZD Kočevje, letos pomladi. Podobnega primera Evropa še ni zabeležila, zato je bil odziv medijev na takšno informacijo predvidljiv. Žal nam je prinesel negativno reklamo. Namesto da bi se naš kraj v medijih predstavljal kot odlična turistična destinacija in bi se o njem širile pozitivne informacije, so negativne informacije k imenu našega mesta dodale ogromen črn madež.

Velik problem predstavljajo obsojenci, ki so po številnih prekrških še vedno na prostosti in ravno ti poskrbijo za visoko negativno kriminalno statistiko mesta. Praksa sodišč kaže, da se posameznim obsojencem večkrat izreče pogojna obsodba. V uredništvu imamo sodbo Okrožnega državnega tožilstva, v kateri navajajo:»… Pri tem je potrebno poudariti, kot je to ugotovilo že sodišče 1. stopnje v točki 6 zgoraj navedene sodbe, da je bila obsojenemu že sedemkrat izrečena pogojna sodba, pa nikakor izrek pogojne obsodbe ni dosegel svojega namena, to je, da bi z grožnjo zaporne kazni slednjega odvrnile od izvrševanja kaznivih dejanj v prihodnosti… « Gre torej za neučinkovitost in blago kaznovanje sodišč ali lahko kaj več naredimo že na ravni lokalne skupnosti, poleg Policije? Na primer s pomočjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica, ki je pristojno za nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem občinskih predpisov (odlokov), ki jih sprejemajo v občinskih svetih vseh treh občin. V primeru obravnavane teme, na podlagi Odlokov o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje, Kostel in Osilnici ter na podlagi občinskega programa o varnosti Občine Kočevje.

K vsemu kriminalu dodajmo še informacijo, ki govori o problematiki odvisnosti od drog in alkohola na našem območju, o čemer govori še en lokalni primer, in sicer so v toaleti kočevske knjižnice, že vrsto let, vgrajene posebne luči, katerih svetloba onemogoča odvisnikom najti žilo za vbrizgavanje droge.

Znani psiholog je kočevsko stanje komentiral z besedami: “Če dolgo živiš v takšnem okolju, je takšno življenje in srečanja s takšnimi situacijami popolnoma normalen pojav za takšnega človeka. To preprosto sprejema kot normalno. A vsem ostalim, ki ne živijo v tem kraju, je to nedopustno, nesprejemljivo in nevarno.« Na žalost večino takšnih situacij resnično vse prepogosto sprejemamo kot normalen pojav in neukrepanje kaže na našo otopelost na vseh ravneh ali strah pred posledicami, ki bi jih z uporom sprožili? Gre morda za naše prepričanje, da se tako ali tako nič ne da narediti bolje? Za našo neaktivnost in »briganje samo zase«? Ob tem se pojavlja vprašanje, ali si še želite živeti v takšnem mestu? Želite, da vaš otrok odrašča v okolju, kjer se tolerira nasilje in kriminal, saj so sankcije zoper prekrškarje preblage, ali pa se jim slednji spretno izognejo? Nahajamo se v obdobju moralnega razvrednotenja, nezaupanja ljudi v sistem pravne države. Je treba človeku streči po življenju, ali resno ogroziti njegovo varnost in zdravje, da se lahko primerno ukrepa zoper storilca. Veliko vlogo pri tem imajo sodišča, ki odločajo na podlagi zakonov, katere sprejemajo naši vrli poslanci.

Na PU Ljubljana ocenjujejo, da je varnostni položaj na kočevskem, ribniškem in velikolaškem območju dober. »Policisti se na vsak dogodek odzovejo in izvedejo vse potrebne ukrepe v cilju izsleditve storilcev tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj oziroma z raznimi oblikami dela izvajajo nadzore v smislu preprečevanja kaznivih dejanj. Tako ob rednem delu izvajajo tudi poostrene nadzore, s poudarkom na kritičnih območjih, kjer se pokaže določena problematika, in rednimi opazovalnimi službami,« v izjavi za naš medij navaja Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana. Tako jim je npr. uspelo kazensko ovaditi 27-letnega moškega, ki je v Kočevju januarja letos, izvedel dve drzni tatvini nad starejšima občankama in jima odtujil torbici. Dejanja je opravil v večernem času, ko je bila vidljivost slabša. Ribniški policisti pa so v septembru preiskali serijo desetih kaznivih dejanj in zoper znanega storilca, ki je v Ribnici izvrševal premoženjska kazniva dejanja (tatvine, drzne tatvine in goljufije), podali kazensko ovadbo. Ob tatvinah v večernem času se pojavi vprašanje, ali morda slabša razsvetljava na javnih krajih daje povod za večjo stopnjo kaznivih dejanj? Občani so namreč zaznali, da je z menjavo javne razsvetljave mesto Kočevje preprosto bolj temno, kot je bilo pred menjavo žarnic, ki zdaj celo pogosteje pregorijo. Na problem slabe razsvetljave v Gaju opozarja tudi ravnatelj OŠ Zbora odposlancev Peter Pirc, ki se zaveda, da bo težava v zimskih mesecih še večja, saj bo temno že ob 16. uri. Nekoč se je v Gaju zbirala mladina in posedala na klopcah, zdaj jo je tam bolj malo. Ko smo mlade povprašali, zakaj je temu tako, so nam odgovorili, da se zvečer v Gaju ne počutijo preveč varne. “Podnevi je v Gaju lepo in se s prijateljicami rade sprehajamo po parku, zvečer pa je Gaj »negativen« in ne hodim rada tja. Pridite okoli 21. ure in se sprehodite do teniških igrišč, takoj boste vedeli, o čem govorim”, je povedalo 18-letno dekle. In smo šli. Luči javne razsvetljave so praktično v krošnjah dreves, ponoči je v parku skoraj popolna tema. 

Na Občini Kočevje pravijo, da je potrebno varnostni problem obravnavati celostno, tako na področju preventive, represive kot kurative in so ukrepi za zmanjšanje tovrstne problematike zelo kompleksni. »Zelo je pomembno samozaščitno obnašanje prebivalcev, zato menimo, da vgradnja kvalitetne alarmne naprave ni napačna odločitev. Izjemno je pomembna tudi učinkovitost policije in pravosodja pri odkrivanju in preganjanju storilcev. Lokalna skupnost lahko največ naredi pri odkrivanju in odpravljanju dejavnikov, ki povečujejo možnost izvrševanja kaznivih dejanj. V ta namen sodelujemo s pristojno policijsko postajo« je zapisala mag. Irena Škufca, višja svetovalka za odnose z javnostjo in informiranje na Občini Kočevje.

Tudi lokalne skupnosti s širšega ribniškega območja so vzpostavile Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Varovanje, ohranjanje ali druge oblike zaščite zasebnega premoženja občank in občanov služba MIR ne izvaja, ker so za to pristojne druge javne službe kot je, denimo, policija. »Župan občine Ribnica in pristojne službe občinske uprave kljub temu tesno sodelujejo s policijo oz. Policijsko postajo Ribnica. Poleg medsebojnega periodičnega obveščanja o splošnem varnostnem stanju v občini in prednostnem oz. takojšnjem seznanjanju o neposrednih nevarnostih in nezgodah, pripravi Policijska postaja Ribnica letno poročilo, ki ga predstavi tudi Občinskemu svetu občine Ribnica. Dejstvo, da Občina Ribnica nudi policiji vso razpoložljivo pomoč in podporo, potrjuje tudi prejem Bronastega znaka Policije za sodelovanje,« je zapisal Domen M. Čampa Marinč iz Službe za odnose z javnostmi na Občini Ribnica.

»Na območju celotne Slovenije Policija zadnja leta beleži upad premoženjskih kaznivih dejanj. Obravnavanih je bilo manj vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše, manj je bilo ropov in tatvin, zelo pa se je zmanjšajo tudi število drznih in roparskih tatvin ter premoženjskih kaznivih dejanj
na avtocestah in avtocestnih počivališčih. Varnostna slika se skozi leta tako izboljšuje, kar pa ne pomeni, da do teh kaznivih dejanj ne prihaja več«, pravi Maja Ciperle Adlešič, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana. –

»Kljub oceni Policije, da je varnostni položaj v naših krajih dober, ne moremo mimo statističnih podatkov kriminalnih dejanj, saj se, ki v primerjavi s preteklim letom, beleži njihov porast. V želji po izboljšanju stanja v naših krajih predlagam, da se, z namenom zagotavljanja večje varnosti, vsi odgovorni sestanejo in predlagajo ukrepe za izboljšanje stanja, saj si nihče ne želi živeti v nevarnem mestu,« meni Ivan Gabrič, lastnik časopisa Kočevar in Krošnjar ter direktor podjetja Poravnava d.o.o.

In kakšni so osnovni samozaščitni ukrepi?    

 • gotovine in zlatnine ne hranite doma, bolj varen je najem sefa;
 • hiša naj ne daje videza, da je dlje časa prazna;
 • ne zastirajte oken in zaklepajte vrata;
 • pazite, kam odlagate vrednostne predmete, kot so denarnica, telefon, torbica, tablični računalnik, nahrbtnik itd.,
 • od oseb, ki se izdajajo za serviserje ali izvajalce del, vedno zahtevate na vpogled identifikacijsko izkaznico, delovni nalog ali drug dokument;
 • ne puščajte obvestil na telefonski tajnici;
 • ne objavljajte odhode na družabnih omrežjih;
 • poštni nabiralnik redno praznite ali pa preusmerite pošto.

K preprečevanju vlomov zelo pomagajo tudi različne kombinacije tehničnega in mehanskega varovanja.

Priporočljiva so:

 • časovna stikala za samodejno prižiganje luči;
 • magnetna stikala, ki oddajo zvok visoke frekvence;
 • zagozde z alarmom;
 • tehnična vrata;

Če so vgrajena elektronska varovala, poskrbite tudi za njihovo neprekinjeno napajanje.  

V veliko pomoč so lahko tudi sosedi, zato je koristno poznati in imeti dobre odnose z ljudmi v okolju, v katerem živimo.

Če pa kljub vsemu pride do kaznivega dejanja, takoj obvestite policijo na interventno številko 113.

statistika

 

Komentarji