V Ribnici letos brez pustnega karnevala

0
dav

V Ribnici se je lani odvrtel že 25. pustni karneval v organizaciji Pustnega društva Goriča vas, letos pa tega ljudskega rajanja na pustno soboto v deželi suhe robe ne bo. To so na rednem občnemu zboru sklenili člani tega društva. Bo Ribnica tako ostala (za dalj časa) brez svoje druge najbolj prepoznavne, poleg sejma suhe robe in lončarstva, letne prireditve?

»Je že tako, da tudi pustno, v širšem pomenu besede, norčevanje, kroji denar. Vsako leto moramo poleg tehnične organizacije, ki je sila zahtevna, milostno prosti za denar, zgolj za poplačilo gostujočim društvom. Pri tem ne naletimo na razumevanje nikogar, čeprav prej sredstva skoraj vsi obljubijo. Preprosto se na tak način več ne gremo,« je dejal Cveto Marinšek, dolgoletni predsednik Pustnega društva Goriča vas.

Lani je Škrabčev trg privabil več kot tri tisočglavo množico, ki si je ogledala pustno ikonografijo 18 skupin. Največ je bilo domačih, vseh udeležencev v sprevodu pa je bilo več kot 800. Poudarek pustovanja je že od nekdaj prikaz šegavosti v deželi suhe robe in lončarstva ter ohranjanja izročil tradicionalnih ribniških pustnih mask, kot so burovž, Ribn’čani, korobači… Svoj delež so k temu vsakič primaknili tudi ribniški malčki iz vrtca in šolarji ter seveda domača pustna društva.

»Ob lanskemu snidenju je kazalo, da bi lahko vsaka vas na Ribniškem tudi na pustni dan številnim obiskovalcem zlila svojo šegavost, ki ji včasih ni meja. Žal so se pričakovanja izjalovila, kot že rečeno, ker dobra namera ni bila denarno podprta,« Marinšek ni skrival razočaranja.

Razočarani so tudi starejši, ki se še kako dobro spominjajo, da je v pustnem tednu na Škrabčevem trgu za gostilniškim pultom več dni ležal rajni Nace Pust, grešni kozel vseh ribniških zagat. Jokajoči so se trumoma poslavljali od njega, na pepelnično sredo pa je sežgan končal s Francoskega mostu v mrzli Bistrici. Ostali so le spomini in namig, da bi bilo etnografsko smiselno temu običaju znova odpreti vrata. Po vsem tem se lahko vprašamo, kdo ga bo? Sicer pa: bo pa zato več ribniških društev gostovalo na kočevski pustni mačkaradi, v soboto, 10. februarja ob 14:08.

(mgć)