V stolpnici bi lahko s pravilnim ločevanjem odpadkov privarčevali tudi do 1400€ na leto

0

V prvi organizirani akciji so Komunala Kočevje v sodelovanju z Občino Kočevje ter Medobčinskim inšpektoratom  pregledali zabojnik za (MKO -mešani komunalni odpadki, rjavi zabojniki), pred stanovanjsko enoto Kidričeva 2, v kateri je prijavljenih 70 oseb. Ugotovitve so kar malo zastrašujoče, predvsem pa zelo neekonomične za stanovalce, saj bi lahko z bolj skrbnim ločevanjem odpadkov, privarčevali tudi do 1400 €/leto in več.Na tem naslovu imajo 1100 l rjavi zabojnik za MKO, ki se jim mora prazniti 2-krat tedensko. Povprečni mesečno odpeljani volumen je 9,5 m3, vsak stanovalec v rjavi zabojnik tako odvrže 136 l tovrstnih odpadkov. V primerjavi z individualno hišo, kjer 120 l zabojnik uporablja 6 oseb, to pomeni, da stanovalec tega bloka proizvede 3-krat več MKO.  Za MKO pravimo, da so to nekoristni odpadki, ki jih ne zmoremo ali ne znamo predelati in jih odstranjujemo, med drugim z odlaganjem na odlagališčih po predhodni obdelavi. Obdelava in odlaganje posameznega zabojnika (tehtal je 124,9 kg) staneta 16,3 €, v to niso všteti stroški zbiranja odpadkov (stroški zbiranja odpadkov so stroški Komunale, da zabojnik prazni). Mesečni strošek z obdelavo in odlaganjem MKO (pri predpostavki, da je vseh 8 zabojnikov približno enako težkih) bi bil 141 €. Iz pripetega tehtalnega lista pa izhaja, da je odpadkov, ki resnično so MKO, le 13,1 masnega deleža. Če bi bili odpadki ustrezno ločeni in v zabojniku za MKO res samo takšni odpadki, bi bil mesečni strošek tako le 18,4 €. Mesečni prihranek stanovalcev na račun ločenega zbiranja pa tako 122,8 €.  Letni prihranek stanovalcev bi bil v takšnem več kot 1.400 €, zgolj zato, ker bi v obdelavo in odlaganje oddajali manjšo količino ustrezno ločenih odpadkov. Dodatno pa se lahko znižujejo tudi stroški zbiranja odpadkov, saj zabojnik za MKO ne bil bilo več potrebno prazniti 2-krat tedensko, temveč 1-krat ali celo manj.To je kratek povzetek, kako lahko vsi vplivamo na zniževanje stroškov ravnanja z odpadki in posledično položnic.

Komentarji