Vabljeni na že 17. tekmovanje koscev v Kostelu

0

Turistično športno društvo Kostel organizira letos že sedemnajsto tekmovanje koscev z ročnimi-klasičnimi kosami, ki bo v petek, 15. junija 2018 z začetkom ob 18. uri.

Udeleženci se zberemo ob 17. uri na kmetiji Padovac v Selu pri Kostelu, kjer bomo podelili štartne številke, posredovali natančnejša navodila poteka košnje in pobrali štartnino (5 €).

A. Način izvedbe košnje:

  1. Vsak udeleženec tekmuje s svojo koso.

  2. Tekmovanje bo potekalo posamično, zaporedno po štartnih številkah.

  3. Vsak udeleženec ima na voljo za košnjo natančno 3 minute.

  4. Udeleženec prične tekmovati z nabrušeno koso.

  5. Tekmovalo se bo na travniku pri kmetiji Padovac.

B. Ocenjevanje koscev:

  1. Natančno se izmeri dolžina pokošene trave, določi povprečna širina in izračuna površina.

  2. Kakovost košnje oceni komisija (izgled linije, urejenost redenice, enakomernost odkosov, natančnost košnje…)

  3. Za vsako oceno manjšo od 5 se od površine odbije 5 odstotkov.

C. Komisijo sestavljajo 3 poznavalci klasične košnje trave iz TŠD Kostel

D. Udeleženci se razdelijo v dve kategoriji: moški in ženske, ne glede na starost.

E. Rezultate bo komisija razglasila najkasneje v eni uri po končanem tekmovanju.

F. Prvouvrščeni dobi pokal in praktično darilo, vsi udeleženci pa spominsko darilo in malico.

Prijavite se lahko po telefonu (01/8942-175 ali 041/549-938) pri predsedniku TŠD Kostel dr. Stanku Nikoliču najkasneje 15. junija do 12. ure. V kolikor bo prijav premalo bo tekmovanje prestavljeno, o čemer vas bo TŠD Kostel obvestilo.

17. tekmovanje koscev v Kostelu sodi v okvir urejanja okolja in je sestavni del prizadevanj društva v sklopu projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna- Kostelci pometimo pred svojim pragom«.

Pokrovitelj tekmovanja je izletniška kmetija Padovac.

Po tekmovanju bo prikaz več načinov »klepanja« kos.

Predsednik TŠD Kostel, dr. Stanko Nikolič

Komentarji