Več obveznosti za lastnike psov v občini Ribnica

0

Na zadnji redni seji občinskega sveta Občine Ribnica so svetniki sprejeli odlok o obveznosti skrbnikov psov na celotnem območju občine Ribnica. Problematika pasjih iztrebkov se pojavlja že dalj časa, vse bolj pa je pereča predvsem zaradi precejšnjega povečanja števila psov v občini in ravnanja njihovih lastnikov.

Na zadnji redni seji občinskega sveta Občine Ribnica so svetniki sprejeli odlok o obveznosti skrbnikov psov na celotnem območju občine Ribnica. Problematika pasjih iztrebkov se pojavlja že dalj časa, vse bolj pa je pereča predvsem zaradi precejšnjega povečanja števila psov v občini in ravnanja njihovih lastnikov. Predlagatelj odloka, podžupan Vinko Levstek, je povedal, da je bilo v zadnjem obdobju podanih kar nekaj upravičenih pritožb občanov. Medtem ko so imeli svetniki določene pripombe na ta odlok v prvi obravnavi, pa je bil v drugi sprejet brez razprave. Sprejet odlok bo tako tudi pravna podlaga za ukrepanje inšpektorjev v primeru njegove kršitve, predvidene pa so tudi denarne kazni. Komunala Ribnica bo v prihodnje postavila odlagalna mesta (koše za pasje iztrebke), in sicer najprej v mestu Ribnica, nato še v ostalih krajih, in jih tudi praznila. Poleg tega bodo postavili tudi opozorilne table. Stroški sicer še niso dorečeni, vendar naj bi za Ribnico znašali dobrih 2.500 evrov v prvem letu, v nadaljevanju pa okoli 1.000 evrov na leto. Predlagatelji so tudi poudarili, da bo to velik doprinos k podobi mesta in sporočilo javnosti, da si želijo mesto obdržati čisto.

(I.L.)

Komentarji