Vlomi in tatvine

0

Kriminalna dejanja so postala del vsakdana in temu na žalost ne moremo kljubovati. Temu je tako tudi na kočevskem in ribniškem področju, saj so statistični podatki o vlomih in tatvinah pri nas precej zaskrbljujoči.

Vlom bi lahko pojasnili kot nekakšen nedovoljen vstop v zaklenjen prostor ali predmet (kot je denimo sef) bodisi z uporabo sile bodisi s ponarejenim ključem oziroma drugim sredstvom za odklepanje, tatvino pa Kazenski zakonik Republike Slovenije opredeljuje kot dejanje, ko nekdo nekomu vzame tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil in se kaznuje z zaporom do treh let, razen v primeru velike tatvine, kjer se storilca kaznuje z zaporno kaznijo do petih let. Velike tatvine so tiste, kjer je z vlomom ali drugačnim premagovanjem velikih ovir nekdo prišel v zaprto stavbo ali stvar, tiste, v katerih sta udeleženi vsaj dve osebi z namenom kraje, tiste, ki so storjene na posebno predrzen način in ob naravnih nesrečah ter tiste, pri katerih storilec izrabi nemoč ali nesrečo drugega (vir: KZ-1-NPB4).

Policijska postaja Kočevje je v preteklem letu obravnavala 65 vlomov (kar je več kot enkrat na teden) od katerih je raziskanih 24 (oziroma 37 %) in kar 327 tatvin, torej skoraj vsak dan ena. Na Policijski postaji Ribnica pa so v letu 2017 obravnavali 38 vlomov, raziskani pa so le štirje, primerov tatvine pa je bilo 66.

Da, lahko potrdimo, da kriminal (kljub majhnosti naših mest) tudi pri nas ne počiva, za večjo varnost pa lahko marsikaj naredimo tudi sami. Ojačana protivlomna vrata s kakovostnimi ključavnicami in razne varovalne folije ter zapore proti odpiranju okenskih kril lahko delo nepridipravom močno otežijo. Še vedno pa ostaja najboljša zaščita dober alarmni sistem in kamere, saj se verjetnost, da bo vlomilec za tarčo izbral prav vas s tovrstno opremo dokazano veliko manjša.

N.Š.

“plačljiva vsebina”