Znane so prejemnice štipendije »Za ženske v znanosti«

0
Za ženske v znanosti 2017, foto: Iztok Kurnik

Ljubljana, 16. februar 2017 – L’Oréal Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta ob zaključku nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« že enajstič zapored podelila tri štipendije mladim slovenskim raziskovalkam. Izmed 24 prijavljenih kandidatk so komisijo s svojim raziskovalnim delom najbolj prepričale Špela Zupančič iz Novih Ložin pri Kočevju, Maja Marušič iz Krškega in Tina Lebar iz Ljubljane.

Farmacevtka Špela Zupančič raziskuje na področju farmacevtske nanotehnologije. Njen namen je razviti nanozdravilo za zdravljenje parodontalne bolezni, ki sicer prizadene kar polovico odraslih in tri četrtine starostnikov. Namen je razviti nov lokalni dostavni sistem z antibiotikom ali probiotikom v obliki nanovlaken, ki bi jih vstavili v obzobni žep. Zdravilo bi se nato en teden sproščalo in tako uničilo patogene bakterije. S probiotiki pa bi zavarovali površino zob in zobne žepe pred ponovnim izbruhom bolezni.

Maja Marušič v svoji doktoski disertaciji ugotavlja, ali z gvanini bogata zaporedja v genomih določenih tipov papiloma virusov (HPV) zavzamejo strukturo, drugačno od običajne dvovijačne DNA. S pomočjo NMR spektroskopije nato skuša določiti, kakšna je ta struktura ter na podlagi določene strukture napovedati, ali bi lahko bila tarča za učinkovine, ki bi lahko vplivale na življenjski cikel papiloma virusov ter s tem na potek okužbe in razvoj raka materničnega vratu.

Sintezna biologinja Tina Lebar se ukvarja s pripravo umetnih transkripcijskih faktorjev ter uporabo le-teh za pripravo kompleksnih genskih logičnih vezij v sesalskih celicah. Osnova za to so logična vrata, ki so zmožna pretvoriti enega ali več vhodnih signalov v izhodni signal. Tako kot računalniki znajo tudi celice prepoznati signale, ki se (namesto po žicah) prenašajo prek proteinov oz. t.i. transkripcijskih faktorjev, ki nadzorujejo izražanje genov. Z vnosom genov za transkripcijske faktorje je možno celice spremeniti tako, da se odzovejo na točno določen način, kar ima poseben potencial za uporabo v celični terapiji.

Slavnostna podelitev nagrad je potekala v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Večer je povezovala Maja Tratnik, s pevskim nastopom pa ga je popestrila Eva Boto.

Nacionalni program »Za ženske v znanosti« je del širšega partnerstva L’Oréal-a in UNESCO »For Women in Science«. Program »For Women in Science« od ustanovitve leta 1998 nagrajuje znanstveno odličnost in opozarja na pomen žensk v znanosti. Je edini program, ki nagrajuje znanstvene dosežke žensk iz različnih okolij, saj štipendije in nagrade podeljuje ženskam z vsega sveta.

Komentarji